Vì sao tôi không liên kết được tài khoản

vì sao tôi không liên kết được tài khoản

Xin chào @NGHIA_NGHIA, bạn có thể giải thích thêm một vài chi tiết mà bạn muốn làm được không?

Hy vọng được nghe từ bạn sớm!

Vào Th 4, 15 thg 9, 2021 lúc 18:41 Catarina Mendes via Prezi Community <prezi@discoursemail.com> đã viết:

@NGHIA_NGHIA bạn có thể vui lòng chia sẻ thêm một vài chi tiết về vấn đề của mình không?